Người xa xứ

Người xa xứ Đã nhiều đêm tôi nhớ đến chị và hình dung ra một cuộc tương ngộ nào đó

Giả dối yêu em

Giả dối yêu em Em ngược đường ngược gió để yêu anh, còn anh tiện đường tiện lối nên giả dối yêu em

Siêu bạn tình

Siêu bạn tình Cô cần tình yêu nhưng cứ phải cố làm như mình chỉ cần tình dục.

"Cô chỉ là ả cave"

"Cô chỉ là ả cave" Khi tôi đòi ly hôn, anh chửi tôi chỉ là "ả cave" và bắt hoàn lại số tiền cưới

Lấy vợ sát thủ

Lấy vợ sát thủ “Anh phải đợi em ra tù. Nếu anh đi với đứa khác, phụ tình em, em sẽ giết”.

Hy sinh vì "tình"

Hy sinh vì "tình" Em là để yêu chứ không phải để hy sinh, để chết hay để phát điên vì anh