Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 13:27 PM (GMT+7)

Nhiều lãnh đạo Trung ương và người dân sáng 22-2 đã đến đưa tiễn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng ở tỉnh Bến Tre.

Sự kiện: Thời sự

Sáng 22-2, lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã diễn ra tại tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo các cấp... đã đến đưa tiễn nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 1

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 2

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 3

Người dân thắp nén hương sau cùng chuẩn bị lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 4

Xe Quân đội đến đưa tiễn nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 5

Lễ truy điệu và di quan nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 6

Rất đông học sinh đưa tiễn

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 7

Đoàn xe bắt đầu di chuyển

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 8

Xe đưa tiễn nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 9

Lãnh đạo Trung ương đưa tiễn nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 10

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 11

Công nhân cũng ra đường tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 12

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 13

Gia đình nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc truy điệu

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 14

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 15

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 16

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ông Trương Vĩnh Tùng tại lễ truy điệu

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - 17

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xuc-dong-tien-dua-nguyen-pho-thu-tuong-truong-vinh-trong-202102221212...

Infographic về sự nghiệp của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần lúc 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021,...

Theo M. Sơn (Người lao động)
sự kiện Thời sự
Báo lỗi nội dung