"Xóa sổ" 4 Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp từ 15-1-2023

Sự kiện: Thời sự

Từ ngày 15/1/2023, Bộ NN&PTNT sẽ không còn cấp Tổng cục nào sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 105/2022 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2023, thay thế nghị định 15 của Chính phủ năm 2017.

"Xóa sổ" 4 Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp từ 15-1-2023 - 1

Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT sẽ sắp xếp thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư

Đáng chú ý, trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ NN&PTNT theo Nghị định 105 sẽ không còn 4 Tổng cục gồm: Lâm nghiệp, Thủy sản, Phòng chống thiên tai và Thủy lợi. Bốn Tổng cục này được sắp xếp và tổ chức thành 6 cục trực thuộc Bộ.

Cụ thể, Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông lâm thủy sản được hợp nhất thành Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Vụ Quản lý doanh nghiệp được sáp nhập với Vụ Tài chính và chuyển cơ bản chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT sau sắp xếp sẽ có 28 cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Đáng chú ý, Nghị định 105 quy định chức năng của Văn phòng SPS Việt Nam là cơ quan thường trực quốc gia về công tác thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam).

Nguồn: [Link nguồn]

Từ 1/1/2023, bốn Tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng hoạt động

Từ 1/1/2023, các đơn vị được tách ra từ bốn tổng cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đi vào hoạt động. Mô hình Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung