Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm đại sứ

Sự kiện: Thời sự

Ngày 28/11, diễn ra phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Theo dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét: Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 17

Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 17

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên (Thỏa thuận Coca).

Đồng thời, sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị miễn nhiệm: 3 Phó Chủ tịch nhận thêm việc

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong bị miễn nhiệm, UBND tỉnh Bình Thuận đã phân công 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm thêm các phần việc của Chủ tịch UBND...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Tuệ An ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN