Từ 1/7, hàng loạt chính sách về BHYT sẽ thay đổi ảnh hưởng đến hàng triệu người dân

Sự kiện: Tin ngắn

Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về bảo hiểm y tế (BHYT) kể từ ngày 1/7/2024.

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15, thêm một đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, đối tượng này được hỗ trợ tiền đóng BHYT theo mức mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nếu người này đã tham gia BHYT nhưng bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện hưởng thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm. Nếu chưa tham gia thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách tiền lương. Do đó, từ thời điểm này sẽ có hướng dẫn mới về mức đóng cũng như mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên.

Hiện nay, mức đóng BHYT được tính theo mức lương cơ sở; người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được BHYT trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Mức lương cơ sở đang áp dụng tại thời điểm này là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024.

Như vậy, kể từ thời điểm này, mức đóng BHYT và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng theo sự thay đổi của lương cơ sở. Hiện nay, vẫn chưa có văn bản chính thức quy định mức đóng thẻ BHYT cụ thể từ ngày 01/07/2024.

a. Thay đổi mức đóng BHYT

Các mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức lương cơ sở khi người tham gia BHYT thuộc các đối tượng sau đây:

- BHYT của cán bộ, công chức, viên chức bởi mức đóng bằng 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các loại phụ cấp.

- BHYT của người hoạt động không chuyên trách. Mức đóng BHYT của đối tượng này bằng 1,5% mức lương cơ sở.

- BHYT tối đa của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với đối tượng này, mức đóng tối đa bằng 30%x4,5%x mức lương cơ sở.

- BHYT tối đa của học sinh, sinh viên được tính bằng công thức 70%x4,5%x mức lương cơ sở.

- BHYT của hộ gia đình. Tùy vào từng số lượng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT thì mức đóng theo tháng sẽ tương đương như sau:

+ Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

+ Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

+ Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

- BHYT tối đa của người lao động do mức này bằng 20 tháng lương cơ sở.

b.Thay đổi mức hưởng BHYT

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12, mức hưởng BHYT cũng thay đổi do chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở bởi mức hưởng chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến khi thuộc đối tượng được thanh toán và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Liên thông cấp thẻ BHYT, khai sinh cho trẻ trên VNeID

Theo Điều 6 Nghị định 63/2024/NĐ-CP, việc thực hiện liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể thực hiện online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID.

Khi thực hiện trên ứng dụng VNeID, cha, mẹ hoặc người thực hiện lựa chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" để thực hiện nộp hồ sơ online và nộp lệ phí theo quy định (nếu có).

Trong đó, thời gian giải quyết nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ BHYT là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Và thời gian này có thể kéo dài đến không quá 05 ngày làm việc nếu cần phải xác minh thêm. Nếu tiếp nhận sau 15 giờ của ngày hôm đó thì thời gian được tính kể từ ngày làm việc tiếp theo.

Trong đó, thời gian đăng ký khai sinh là ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ; đăng ký thường trú trong không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử và việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện trong không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước

Bên cạnh việc được cấp liên thông thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên VNeID thì quy định mới về thẻ BHYT từ 1/7/2024 có liên quan đến loại giấy tờ tùy thân mới của người dân tại thời điểm 1/7/2024.

Cụ thể, Điều 22 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 nêu rõ: Các thông tin được bổ sung vào thẻ Căn cước gồm có thông tin thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe… được bổ sung trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước ngoài những thông tin về căn cước và được mã hóa.

Trong đó, các thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Khi sử dụng thẻ BHYT cũng như các giấy tờ khác đã được tích hợp vào thẻ Căn cước cũng tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thẻ BHYT, sổ BHXH… trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc bổ sung các nhóm đối tượng vào diện tham gia BHXH bắt buộc cần tính toán kỹ, đáp ứng được nhu cầu của người tham gia

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN