Từ 1/7, áp dụng chứng minh thư có mã vạch

Ngoài Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường còn có nhiều văn bản khác về việc cấp mã số thuế cá nhân, cấp chứng minh nhân dân mẫu mới... cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012.

Giấy chứng minh nhân dân có tên cha, mẹ

Ngoài số; họ và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; dân tộc, đặc điểm nhân dạng, chứng minh nhân dân còn có các thông tin sau đây: họ và tên gọi khác; giới tính; họ và tên cha; họ và tên mẹ. Trong đó, mã vạch hai chiều lưu trữ một số thông tin cơ bản của người được cấp chứng minh nhân dân có màu đen.

Số chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc (thông tư 27 ngày 16/5/2012 của Bộ Công an).

Mỗi người được cấp một mã số thuế duy nhất

Từng người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế (bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) đều được cấp mã số thuế.

Tổ chức, cá nhân theo quy định được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ một số trường hợp theo quy định. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau (theo thông tư số 80 ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế).

Đăng ký gia phả, tiểu sử

Theo Luật lưu trữ, cá nhân, gia đình, dòng họ được đăng ký thuộc Phòng lưu trữ quốc gia VN những tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử đối với quốc gia, xã hội. Gồm có: gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử; bản thảo viết tay, bản in có bút tích, công trình nghiên cứu khoa học, sáng tác, thư từ trao đổi; phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; công trình, bài viết về cá nhân; ấn phẩm, tài liệu do cá nhân sưu tầm được. Lưu trữ lịch sử nơi đăng ký có trách nhiệm xác định giá trị tài liệu nói trên.

Cá nhân có tài liệu có quyền hiến tặng, ký gửi tài liệu cho lưu trữ lịch sử; thỏa thuận việc mua bán tài liệu; được ưu tiên sử dụng tài liệu đã hiến tặng; cho phép người khác sử dụng tài liệu ký gửi tại lưu trữ lịch sử, nhưng không được xâm hại an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Được ủy quyền cho luật sư đi khiếu nại

Theo Luật khiếu nại, ngoài việc tự mình khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước..., người khiếu nại còn có quyền ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đáng lưu ý, khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, người khiếu nại có quyền chọn một trong hai cách: hoặc khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính; hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Tức người khiếu nại không còn phải “khiếu nại trước rồi mới được quyền khởi kiện sau” như quy định trước đây...

Người tố cáo được quyền giữ bí mật về nhân thân

Luật tố cáo bổ sung nhiều quyền cho người tố cáo như được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để bảo đảm quyền này của người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo thấy không cần thiết giữ bí mật và muốn công khai họ, tên, địa chỉ của mình thì họ có thể tự mình chủ động thực hiện điều đó hoặc báo cho cơ quan, tổ chức có liên quan để công khai theo yêu cầu của họ...

Người cao tuổi được giảm giá vé tham quan

Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) khi tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch được giảm ít nhất 20% giá dịch vụ nếu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi.

Riêng đối với các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đang thực hiện thu tiền dịch vụ gắn liền với phí tham quan, mức giảm giá là 50% (theo thông tư số 06 ngày 14/5/2012 của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch).

Thông báo công khai người vi phạm về đo lường

Theo Luật đo lường, trong trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đo lường hoặc sau khi đã yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục mà tổ chức, cá nhân đó vẫn tiếp tục vi phạm thì đoàn kiểm tra được quyền yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm; niêm phong chuẩn đo lường, phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không phù hợp quy định; đồng thời báo cáo ngay với cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Trong việc xử lý có biện pháp thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân và những sai phạm liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiệp Tiến (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN