Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2

Sự kiện: Họp Quốc hội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo 4 luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trong tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 7 (từ ngày 27-31/5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Cụ thể, trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo 4 luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Trong ngày 29/5, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về: Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày 25/5, Quốc hội thảo luận kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 43/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P. Thuỷ ([Tên nguồn])
Họp Quốc hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN