Ông Lê Thanh Hải: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Sự kiện: Thời sự

Theo ông Lê Thanh Hải, yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân...

Sáng 29-6, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo do Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Dự hội thảo có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM.

Ông Lê Thanh Hải: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TÁ LÂM

PLO lược trích tham luận “Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” của ông Lê Thanh Hải.

Ra nghị quyết học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ

Ngày 15-6-1975, Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất ra nghị quyết, trong đó có nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ không ngừng nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thành ủy vừa tập trung công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, vừa đôn đáo “chạy gạo”, chăm lo đời sống các mặt cho dân, vừa tập trung xây dựng, củng cố an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, vừa tìm mọi giải pháp để “cởi trói”, làm “bung ra” sức sản xuất của xã hội.

Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã có những bước đột phá, tháo gỡ vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần đường đi và cách làm mới, tư duy mới. Từ một TP tiêu thụ, các tệ nạn xã hội và thất nghiệp tràn lan... sau thời gian khôi phục đã từng bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trở nên là một TP sản xuất - kinh doanh với lớp người lao động mới. Đó thực sự là một quá trình thực hiện điều Bác căn dặn trong Di chúc: “Đầu tiên là công việc đối với con người”.

Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, TP.HCM đã nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về kinh tế - văn hóa - xã hội, luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Kinh tế TP.HCM không ngừng phát triển, sức sáng tạo của Nhân dân trong hoạt động kinh tế được khơi dậy mạnh mẽ, các điển hình, mô hình quản lý kinh tế mới được hình thành, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp... Đời sống nhân dân được ổn định và không ngừng nâng lên. Đảng bộ TP luôn quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Nhận thức sâu sắc Di chúc của Bác, Đảng bộ TP.HCM luôn quan tâm công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước.

Đảng bộ luôn kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, thực hiện xây dựng, chỉnh đốn mình để ngang tầm nhiệm vụ. Trước các tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường… Đảng bộ vẫn đủ sức đấu tranh xây dựng nội bộ để vượt qua, giữ vững tính tiên phong, gương mẫu.

Ông Lê Thanh Hải: Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 2

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Còn một số cán bộ, đảng viên sa sút về đạo đức

Những năm gần đây, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, đặc biệt tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả thiết thực, có tác dụng răn đe, phòng ngừa…

Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên.

TP.HCM đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, soi lại mình với những điều Bác Hồ hằng mong: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...” thì chúng ta còn những hạn chế, thiếu sót như kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của TP; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được khắc phục...

Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng hệ thống chính trị chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chống quan liêu, xa dân, vô cảm với dân

Qua Tọa đàm này, Đảng bộ TP tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thấm nhuần hơn Di chúc của Bác Hồ kính yêu, để chúng ta luôn tu dưỡng, rèn luyện trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, điều trước tiên là mỗi đảng viên, cán bộ phải có ý thức chuyên tâm học tập và làm theo Bác Hồ, đặc biệt là những điều Bác đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng.

Đồng thời, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, Đảng bộ và chính quyền TP đã rút ra những bài học kinh nghiệm hết sức phong phú qua các kỳ Đại hội.

Thứ nhất, phát huy tính năng động, sáng tạo của con người TP luôn luôn là bài học quý báu của cả quá trình phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thách thức và trưởng thành, đã trở thành truyền thống, thế mạnh của thành phố.

Thứ hai, luôn quan tâm nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải vì nhân dân, xuất phát từ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân; giảm khoảng cách nghèo, giàu trong các tầng lớp dân cư, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tiễn, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân và kịp thời giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của nhân dân, quan tâm nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, không ngừng nỗ lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Càng khó khăn, trắc trở càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, nhận thức đúng vai trò, vị trí của TP đối với cả nước về yêu cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống.

Thứ tư, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải thật sâu sát và cụ thể, đồng bộ và kiên quyết. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải kiên trì, kiên quyết thực hiện cho kỳ được mục tiêu khi đã xác định là đúng đắn, vì lợi ích của toàn xã hội. Đây thực chất là sự thay đổi phong cách làm việc, vừa phải đề cao dân chủ bàn bạc, phát huy trí tuệ của tập thể và nhân dân, vừa phải tăng cường trách nhiệm cá nhân. Từng thời điểm phải có sự tập trung cao, dám quyết đoán, dám đưa ra những chủ trương và giải pháp đột phá...

Thứ năm, phải hết sức coi trọng kiểm tra việc thực hiện, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Đảng bộ có những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, mang lại kết quả có ý nghĩa kinh tế, chính trị - xã hội rộng lớn không chỉ cho bản thân TP, mà còn đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ sáu, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là gương sáng về phẩm chất cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Đặc biệt, yêu cầu của một Đảng cầm quyền, trước mắt và lâu dài phải hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ và trong xã hội.

Nữ Phó phòng Phòng chống tham nhũng 'dính' nghi án vòi tiền tại Vĩnh Phúc

Bên hành lang Quốc hội chiều 13/6, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định, vụ việc nhóm cán bộ Thanh tra Bộ Xây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tá Lâm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN