Đề nghị chi 1.155 tỉ đồng hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Sự kiện: Tin nóng

Nếu tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định với số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng thì dự kiến kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

Chính phủ vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn.

Trong nghị quyết về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ đề nghị cho phép chi tiếp khoảng 1.155 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ 1,8-3,3 triệu đồng/người cho 414.000 người lao động. Lao động được đề nghị hỗ trợ là đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021) nhưng chưa được chi trả. 

Người lao động đăng ký hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bình Dương Ảnh: DƯƠNG THẢO

Người lao động đăng ký hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Bình Dương Ảnh: DƯƠNG THẢO

Thời hạn thực hiện chi trả theo đề xuất của Chính phủ là 1 tháng kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Về cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi tiếp tục thực hiện chi trả, kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31-12-2021 là 61.459 tỉ đồng, dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.880 tỉ đồng, dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 25.585 tỉ đồng.

Nếu tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định với số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng thì dự kiến kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021. Việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động đã đề nghị hưởng đúng thời hạn quy định đảm bảo nguyên tắc đóng-hưởng và đề cao nguyên tắc chia sẻ của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự công bằng tương đối giữa những người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã tuân thủ đúng các quy định của chính sách hỗ trợ. 

 Trước đó, báo cáo tình hình hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 (gói 38.000 tỉ đồng), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, đến ngày 31.3.2022, có trên 346.000 doanh nghiệp, tương ứng với 11,47 triệu lao động được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền khoảng 4.426 tỉ đồng. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trong quá trình xây dựng chính sách do chưa xác định rõ đối tượng tại các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập trong cơ quan nhà nước gặp khó khăn. Hơn nữa, chính sách này được xây dựng và ban hành trong bối cảnh đặc biệt, cấp bách để kịp thời hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Do đó, dẫn đến việc dự báo người lao động hưởng chính sách chưa sát thực tế, nên khi triển khai, số tiền chi trả vượt mức quy định. Sau ngày 31.12.2021 (thời điểm hoàn thành hỗ trợ), vẫn còn hơn 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn, nhưng chưa được chi trả số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng. Nguyên nhân là hồ sơ đề nghị vào hạn chót (ngày 20.12.2021), quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của nhiều người phức tạp, nhân thân của người lao động chưa chính xác nên cần xác minh thêm, sai thông tin số tài khoản ngân hàng

Nguồn: [Link nguồn]

Đừng để người lao động ”lên tivi nhận tiền hỗ trợ thuê nhà”

Tiền không thiếu, thời hạn giải ngân cũng sắp hết, vậy nhưng số lao động nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà từ gói 6.600 tỷ vẫn quá ít.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Chi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN