Những chính sách về tiền lương và việc làm có hiệu lực từ tháng 3/2023

Sự kiện: Thời sự

Nhiều chính sách về tiền lương và việc làm dành cho công chức, viên chức sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2023.

Xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm.

Những chính sách về tiền lương và việc làm có hiệu lực từ tháng 3/2023 - 1

Viên chức ngành đăng kiểm được xếp lương theo thông tư mới. Ảnh minh họa

Theo đó, viên chức chuyên ngành đăng kiểm được xếp lương như sau:

- Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp Viên chức đăng kiểm hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Thông tư 45/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Bổ sung thêm chức danh Cảng vụ viên cảng vụ hàng không

Những chính sách về tiền lương và việc làm có hiệu lực từ tháng 3/2023 - 2

Viên chức ngành hàng không được bổ sung thành 5 chức danh. Ảnh minh họa: NLĐ

Hiện nay, theo Thông tư 11/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không quy định 04 chức danh viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không gồm:

- Cảng vụ viên cảng vụ hàng không I;

- Cảng vụ viên cảng vụ hàng không II;

- Cảng vụ viên cảng vụ hàng không III;

- Cảng vụ viên cảng vụ hàng không IV.

Tuy nhiên, tại Thông tư 44/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/3/2023 sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020. Theo đó, Thông tư 44 đã bổ sung thêm chức danh Cảng vụ viên cảng vụ hàng không V.

Như vậy, việc xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không như sau:

- Chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên hàng không hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên hàng không hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên hàng không hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp cảng vụ viên hàng không hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

- Chức danh nghề nghiệp Cảng vụ viên hàng không hạng V được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ngành Ngân hàng

Thông tư 21/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2023.

Những chính sách về tiền lương và việc làm có hiệu lực từ tháng 3/2023 - 3

10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng. Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Thông tư nêu rõ 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý;

- Thành viên Hội đồng quản lý;

- Tổng giám đốc;

- Phó Tổng giám đốc;

- Trường phòng và tương đương;

- Phó Trưởng phòng và tương đương;

- Giám đốc chi nhánh;

- Phó giám đốc chi nhánh;

- Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh;

- Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Chi nhánh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ nội dung của các bản mô tả công việc bao gồm: Mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; yêu cầu về trình độ, năng lực...

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ trình lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Trong năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ trình các cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương; nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Giang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung