Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 00:30 AM (GMT+7)

Đảng Cộng sản Việt Nam đã 12 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021.

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 1

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 2

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 3

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 4

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 5

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 6

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 7

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 8

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 9

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 10

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 11

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 12

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam - 13

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhin-lai-12-ky-dai-hoi-cua-dang-cong-san-viet-nam-d493515.html

Theo Nhóm phóng viên (Báo Giao thông)