Người thuê nhà được nhập hộ khẩu tại nơi có nhà thuê khi nào?

Sự kiện: Thời sự

Hiện nay, số người dân ở ngoại tỉnh lên làm việc và sinh sống tại Hà Nội khá đông và phần lớn phải thuê nhà trọ. Vậy, theo quy định, họ có được đăng ký thường trú tại nơi trọ để tiện cho việc học hành của con cái?

Về điều kiện đăng ký thường trú, Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ."

Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định.

Người thuê nhà được nhập hộ khẩu tại nơi có nhà thuê khi nào? - 1

Người thuê nhà được nhập hộ khẩu tại nơi có nhà thuê khi có đủ điều kiện theo quy định

Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 2 Luật Cư trú 2020 nêu rõ, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Theo đó, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp trên.

Về điều kiện đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà thuê, theo khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện:

Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Như vậy, khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu và được sự đồng ý của chủ nhà thì người thuê trọ được đăng ký thường trú tại nhà thuê.

Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Cư trú, bao gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật; Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Về thủ tục để thực hiện đăng ký thường trú tại địa chỉ nhà thuê, người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú…

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nguoi-thue-nha-duoc-nhap-ho-khau-tai-noi-co-nha-thue-khi-nao-post5345...

Hà Nội lấy ý kiến ở nhà thuê trên 15m2 mới được đăng ký thường trú

UBND TP Hà Nội dự kiến quy định người đi thuê nhà muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15m2, còn tại các huyện là 8m2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.L (An ninh Thủ đô)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung