Ngày 6.4, miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thứ Ba, ngày 05/04/2016 20:11 PM (GMT+7)

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngày 6.4, miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - 1

Ngày 6.4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (ảnh: Tất Định)

Sáng 6.4, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp đó, các đại biểu sẻ thảo luận tại Đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sẽ  miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, các đại biểu sẽ trở về thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham gia cách mạng từ năm 1961, 4 lần bị thương, là thương binh loại 2/4.

Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liền, từ khoá 10 - 13, Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11, Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 - 11.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 – 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trong Đại hội 12 của Đảng vừa qua, trong số nhân sự trình Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông. Tuy nhiên tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Sau đó ông xin rút, và được Đại hội chấp thuận.

Dự kiến, sáng 7/4, Quốc hội sẽ bầu tân Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Theo Tất Định (danviet.vn)
sự kiện Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Báo lỗi nội dung