Mực nước về đêm ở mức rất thấp

Triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều biến đổi, do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm ngay từ ngày đầu tuần đã ở mức thấp và về đêm có thể xuống dưới mực nước biển 2 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 24/6/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.61

19.00

0.97

8.30

-0.57

14.00

-2.03

2.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.55

18.00

0.92

7.30

-0.68

13.00

-2.20

1.30

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp. Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 8 giờ 30 và đạt 0.97 mét, lúc 19 giờ là 0.61 mét, mực nước thấp nhất là -2.03 mét lúc 2 giờ 30. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 7 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện đạt 0.92 mét, lúc 18 giờ là 0.55 mét. Đặc biệt, mực nước vào thời gian ban đêm, khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ có thể xuống mức rất thấp là -2.20 mét.

Bước sang tuần mới, triều cường không có dấu hiệu biến động lớn do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn ổn định ở mức thấp dưới 1 mét. Nửa đêm về sáng là khoảng thời gian mực nước đạt cực thấp, thấp hơn mực nước biển tới trên 2 mét, và sau đó biến đổi chậm trong ngày.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất trong ngày dao động 0.92 – 0.98 mét và xuất hiện vào khoảng 9 giờ 30 đến 12 giờ 30. Các ngày trong tuần mực nước biến động chậm, mực nước thấp nhất dự báo đạt -2.00 mét lúc 6 giờ ngày 28/6.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước cao nhất dao động 0.89 – 0.93 mét và xuất hiện khoảng 8 giờ 30 đến 11 giờ 30. Mực nước thấp nhất tại trạm này dự báo xuất hiện lúc 2 giờ ngày 25/6 và thấp hơn mực nước biển là 2.04 mét.

Bảng dự báo số liệu cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 25/6 đến ngày 28/6/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

25/6

0.50

20.00

0.98

9.30

-0.80

15.00

-1.86

3.00

1.59

25/12

1.30

06/06

26/6

0.36

21.00

0.96

10.30

-0.97

16.00

-1.60

4.00

27/6

0.45

22.00

0.97

11.30

-0.86

17.00

-1.76

5.00

28/6

0.55

23.00

0.92

12.30

-0.78

18.00

-2.00

6.00

 

Nhà Bè

25/6

0.42

19.00

0.93

8.30

-0.90

14.00

-2.04

2.00

1.56

26/11

1.28

06/06

26/6

0.31

20.00

0.90

9.30

-1.17

15.00

-1.82

3.00

27/6

0.25

21.00

0.91

10.30

-1.25

16.00

-2.01

4.00

28/6

0.20

22.00

0.89

11.30

-1.27

17.00

-1.96

5.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN