Lương tối thiểu vùng sẽ vẫn tăng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết: Lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp sẽ vẫn được tăng theo đúng lộ trình.

Trước thông tin lương tối thiểu năm 2013 có thể sẽ không tăng theo lộ trình nhằm giảm tải ghánh nặng cho nền kinh tế, ngày 19/10, ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết: “Khả năng đó chỉ có thể xảy ra đối với lương tối thiểu chung dành cho công chức, viên chức, còn lương tối thiểu vùng khu vực doanh nghiệp sẽ vẫn được tăng theo đúng lộ trình”.

Theo ông Huân, thời điểm này Bộ LĐ-TB-XH đã trình phương án tăng lương tối thiểu vùng doanh nghiệp lên Chính phủ. “Trong tháng này Chính phủ sẽ xem xét và đưa ra quyết định công bố chính thức” ông Huân nói.

Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH đã khảo sát và lấy ý kiến cho thấy các doanh nghiệp còn khó khăn trong bối cảnh kinh tế khó khăn nên đã trình 3 phương án tăng lương lên Chính phủ bao gồm:

Phương án 1, điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể: Vùng I: 2,7 triệu đồng/tháng; Vùng II: 2,4 triệu đồng/tháng; Vùng III: 2.130.000 đồng/tháng và Vùng IV: 1.930.000 đồng/tháng.

Phương án 2 điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án 1, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng còn khoảng 25%, cao nhất là vùng I với mức 2,5 triệu đồng/tháng, vùng II là 2.250.000 đồng/tháng, vùng III là 1.950.000 đồng/tháng và vùng IV là 1,8 triệu đồng/tháng.

Phương án 3 điều chỉnh vùng I xuống còn 2,4 triệu đồng/tháng, mức điều chỉnh các vùng còn lại đều giống với phương án 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung