Infographic: Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 15:59 PM (GMT+7)

Công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII, từ Hội nghị T.Ư 8 đến nay đã được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng lộ trình là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trước rồi mới đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chức danh chủ chốt và nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.

Infographic: Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng - 1

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hoan-tat-cong-tac-chuan-bi-nhan-su-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-1780056.tpo

Theo Linh Anh - Văn Kiên (Tiền Phong)