HN: Giải quyết việc làm cho người mại dâm

Năm 2013, Hà Nội sẽ hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người mại dâm giúp họ không tái phạm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP năm 2013, ngày 16/1. Theo kế hoạch, TP sẽ xóa bỏ mại dâm trẻ em, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong giới học sinh, sinh viên. Tệ nạn mại dâm nam cũng được đưa vào kế hoạch này. UBND TP Hà Nội sẽ ngăn chặn khống chế các hoạt động cưỡng bức, chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác điều tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm, giảm dần tệ nạn mại dâm ở địa bàn công cộng và tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Đặc biệt phát huy vai trò của Đội kiểm tra liên ngành 178 (Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm), các cấp trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

HN: Giải quyết việc làm cho người mại dâm - 1

Những cô gái lầm lỡ được học nghề thêu tại một trung tâm giáo dục lao động số 2, Ba Vì, Hà Nội (Ảnh An ninh Thủ đô)

TP Hà Nội phấn đấu 85% xã, phường, thị trấn trên địa bàn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm. Bên cạnh đó, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người mại dâm, mại dâm nghiện ma túy đã được giáo dục, chữa trị để tái hòa nhập cộng đồng.

Mục tiêu của kế hoạch trên nhằm tăng cường nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn mại dâm. Giải pháp để thực hiện các chương trình kế hoạch trên được đưa ra như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực bộ máy phòng chống tệ nạn mại dâm, tuyên truyền giáo dục phòng ngừa...

UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, giúp Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Sở kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), Thay thế từ “gái mại dâm” thành "người bán dâm". Tuy không có văn bản quy định chính thức song thuật ngữ “người bán dâm” đã được sử dụng trong Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Cách gọi như vậy vừa chính xác về nội hàm vừa để cộng đồng giảm kỳ thị đối với hoạt động này.

Tới thời điểm này, ông Hiền khẳng định cơ quan quản lý nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm không coi mại dâm là một nghề. Ngoài ra, những nước hợp pháp hóa mại dâm hiện cũng vẫn siết chặt quy định xử lý nghiêm đối tượng tổ chức mại dâm, môi giới, bảo kê mại dâm lén lút,  bóc lột tình dục người bán dâm.

Tuyết Mai

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN