Đỉnh triều lên chậm vào giữa tuần

Vẫn duy trì ở mức thấp vào đầu tuần nhưng đến giữa tuần đỉnh triều tại các trạm bắt đầu lên chậm theo triều.

Mực nước tại các trạm ngày 21/04/2013

        Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.46

0.00

1.00

13.30

-0.40

20.00

-1.30

6.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

Ct

Ct

0.96

12.00

-0.50

18.00

-1.40

5.00

Ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh khá thấp và hiện tượng chuyển triều sẽ xuất hiện tại Nhà Bè. Mực nước đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn tại Phú An là 1.00 mét lúc 13 giờ 30, lúc 0 giờ là 0.46 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng mét và đạt 0.96 mét lúc 12 giờ. Sang tuần mới đỉnh triều tại các trạm vẫn duy trì ở mức thấp trong những ngày đầu tuần, đến giữa tuần đỉnh triều sẽ lên chậm theo triều song vẫn chưa đạt mức báo động nguy hiểm.

Đỉnh triều cao nhất trong ngày có xu hướng xuất hiện vào buổi chiều, sáng sớm đỉnh triều vẫn ở mức thấp và trung bình. Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 22 đến 25/4 đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi chiều và dao động từ 1.12 – 1.30 mét, dự báo đỉnh triều 1.30 mét xuất hiện lúc 17 giờ 30 ngày 25/4. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè cũng khoảng thời gian này đỉnh triều cao nhất dao động 1.10 – 1.28 mét và mực nước 1.28 mét dự báo cũng xuất hiện ngày 25/4 lúc 16 giờ.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 22/04 đến ngày 25/04/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

22/4

0.73

1.00

1.12

14.30

-0.80

21.00

-1.15

7.00

1.62

15/12

1.49

13/4

23/4

0.95

2.00

1.22

15.30

-1.00

22.00

-1.00

8.00

24/4

1.12

3.00

1.28

16.30

-1.20

23.00

-0.80

9.00

25/4

1.15

4.00

1.30

17.30

-1.26

23.30

-0.95

10.00

 

Nhà Bè

22/4

0.63

0.00

1.10

13.00

-0.90

19.00

-1.30

6.00

1.60

15/12

1.42

13/4

23/4

0.84

1.00

1.20

14.00

-1.20

20.00

-1.18

7.00

24/4

1.00

2.00

1.26

15.00

-1.45

21.00

-1.00

8.00

25/4

1.10

3.00

1.28

16.00

-1.48

22.00

-0.96

9.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN