Đỉnh triều đạt mức lịch sử

Cuối tuần, đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh lên rất cao, vượt báo động 3 và dự báo đạt mức lịch sử.

Mực nước tại các trạm ngày 13/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.48

17.30

1.57

3.00

-1.46

11.00

0.45

22.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.46

17.00

1.54

2.00

-1.90

10.00

0.36

22.00

Ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu cảnh ngập úng khi mà mực nước đỉnh triều tại các trạm đang ở mức cao. Với hai lần đỉnh triều lên cao vào sáng sớm và chiều tối thì việc đi lại của người dân gặp khá nhiều khó khăn khi ngập úng xảy ra đúng giờ cao điểm. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất lúc 3 giờ đạt 1.57 mét, vượt báo động 3 là 0.07 mét, lúc 17 giờ 30 đạt đỉnh lần 2 nhưng ở mức thấp hơn, 1.48 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất trong ngày lúc 2 giờ đạt 1.54 mét, vượt báo động 3 là 0.04 mét, lúc 17 giờ là 1.46 mét.

Đến cuối tuần đỉnh triều vẫn tiếp tục lên cao vượt báo động 3, dự báo khả năng đạt mức lịch sử 1.61 mét tại trạm Phú An và 1.60 mét tại trạm Nhà Bè. Cũng xuất hiện cao nhất vào sáng sớm và chiều tối nên tình trạng ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh không được cải thiện nhiều.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn dự báo đỉnh triều đạt mức lịch sử 1.61 mét lúc 5 giờ ngày 15/12. Đây là mực nước cao nhất trong tháng 12 và bằng với mức lịch sử ngày 17/10. Trong các ngày 14 và 16/12 đỉnh triều phổ biến vượt báo động 3 từ 0.03 – 0.10 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều từ ngày 14 – 16/12 vượt báo động 3 từ 0.02 – 0.09 mét, dự báo đỉnh triều đạt mức lịch sử 1.60 mét vào 4 giờ ngày 15/12.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

14/12

1.53

18.30

1.59

4.00

-1.55

12.00

0.50

23.30

1.61

17/10

1.61

15/12

15/12

1.56

19.30

1.61

5.00

-1.63

13.00

Ct

Ct

16/12

1.53

20.30

1.56

6.00

-1.60

14.00

0.58

0.30

 

Nhà Bè

14/12

1.52

18.00

1.58

3.00

-2.00

11.00

0.48

23.00

1.60

17/10

1.60

15/12

15/12

1.55

19.00

1.60

4.00

-2.10

12.00

Ct

Ct

16/12

1.52

20.00

1.55

5.00

-2.08

13.00

0.56

0.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN