Đề xuất tiếp tục cấm kết hôn đồng tính

Đề xuất lên Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, Luật Hôn nhân và Gia đình nên tiếp tục cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính...

Theo giải thích của UBND Thành phố, hiện nay, hiểu biết của xã hội về đồng tính còn rất hạn chế. Đa số đang hiểu sai ít hoặc nhiều về người đồng tính. Tuy nhiên, Luật quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính là phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống của người Việt Nam cũng như mục đích của việc kết hôn.

“Việc sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình tiếp tục quy định cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính như Luật hiện hành, không can thiệp vào việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, không quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng giới tính trong quan hệ chung sống như vợ chồng để đảm bảo sự phù hợp về tâm, sinh lý của các cặp vợ chồng và phong tục, tập quán của người Việt Nam” - ý kiến của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề nghị, về việc kết hôn sau khi xác định lại giới tính cũng cần phải được đề cập, bởi pháp luật về dân sự và pháp luật về Hộ tịch đã quy định việc xác định lại giới tính, do vậy pháp luật về Hôn nhân gia đình cần có quy định cụ thể việc kết hôn của người đã được xác định lại giới tính.

Đề xuất tiếp tục cấm kết hôn đồng tính - 1

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, nên tiếp tục cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, kết hôn giữa những người đồng giới có thể xem là một hiện tượng không những không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống gia đình Việt Nam mà còn là hiện tượng phản khoa học, trái ngược với quy luật phát triển bền vững của xã hội.

Lý do mà Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đưa ra là vì hôn nhân được xác lập trên cơ sở sự kết hôn của người cùng giới tính sẽ không đảm bảo được chức năng của hôn nhân gia đình là tái sản xuất ra con người để duy trì nòi giống. Vì vậy, việc cấm kết hôn giữa những người đồng giới cần được tiếp tục duy trì.

“Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam cộng đồng người đồng tính ngày càng có xu thế mở rộng, cùng với nhu cầu được kết hôn hoặc chung sống với nhau ngày càng tăng lên từ đó làm phát sinh các quan hệ về nhân thân, tài sản hoặc về con (con nuôi, con thụ tinh ống nghiệm...) và cần phải có cơ chế pháp lý để điều chỉnh các quan hệ này”. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa băn khoăn và cho rằng, nên bổ sung quy định về hậu quả pháp lý của việc sống chung của những người đồng giới.

Ngược lại, với hai đơn vị nói trên, Viện Nghiên cứu thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho rằng, quy định của Luật Hôn nhân và gia đình cần xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới.

Theo Viện Nghiên thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình nên cho phép những người đồng giới tính kết hôn với nhau, tuy nhiên cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm đảm bảo chế độ hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, đáp ứng được các mục tiêu cần hướng tới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của nước ta.

Đơn vị này cũng đề nghị pháp luật không can thiệp vào việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, đồng thời quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng giới tính trong quan hệ chung sống như vợ chồng theo giải pháp quy định về việc chung sống như vợ chồng giữa những người khác giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Hạnh (VN Media)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN