Đề xuất giảm 50% hàng chục loại phí, lệ phí đến hết năm

Sự kiện: Thời sự

Kinh tế khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị giảm hàng loạt loại phí, lệ phí, nhưng chỉ áp dụng từ 1-7 đến hết năm nay.

Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, dự kiến áp dụng từ 1-7 đến 31-12-2023.

Dự thảo liệt kê 36 khoản phí, lệ phí được giảm 50% mức thu so với quy định hiện hành, và dẫn chiếu cụ thể các thông tư để làm cơ sở áp dụng.

Chẳng hạn, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, thì giảm 50% so với quy định tại Thông tư số 33/2018.

Đề xuất giảm 50% hàng chục loại phí, lệ phí đến hết năm - 1

Đề xuất giảm phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến hết năm 2023.

Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài chỉ thu 50% mức quy định tại Thông tư số 232/2016; lệ phí sở hữu công nghiệp cũng như vậy trên cơ sở biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016.

Tương tự, việc giảm lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được thực hiện trên cơ sở quy định tại Thông tư số 259/2016; phí trong chăn nuôi cũng giảm trên cơ sở Thông tư số 24/2021...

Các thông tư này quy định về phí, lệ phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, nhưng đều do Bộ Tài chính ban hành trên cơ sở thống nhất ý kiến với bộ quản lý chuyên ngành.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội xem xét bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú

HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TP…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUANG HUY ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung