Đề nghị công nhận tộc người thứ 55 ở VN

Tộc người Tà Mun không có tên trong 54 dân tộc VN, nhưng một số chuyên gia cho rằng Việt Nam nên công nhận thêm tộc người này.

Tại hội thảo Nghiên cứu thành phần tên gọi người Tà Mun do Viện dân tộc học Việt Nam tổ chức nhằm xác định có hay không dân tộc Tà Mun ở các địa phương vừa được tổ chức tại Tây Ninh, nhiều chuyên gia cho rằng người Tà Mun và người S’Tiêng khác nhau, vì vậy không nên coi người Tà Mun thuộc dân tộc S’Tiêng như trong thời gian qua.

Người Tà Mun ở Bình Phước không có chữ viết, chỉ có được tiếng nói riêng của mình thuộc ngôn ngữ Môn Khmer, gần với ngôn ngữ của dân tộc Chơro.

Trong nhiều năm qua, người Tà Mun ở Bình Phước luôn đề nghị được công nhận là nhóm độc lập và đưa vào danh sách các dân tộc anh em ở VN.

Theo TS. Lò Giàng Páo, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc- Ủy ban Dân tộc cho biết, vấn đề xác định dân tộc Tà Mun đang được tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong thời gian 5 năm, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục khảo sát trên 24 nhóm dân tộc ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước… Nếu đủ cơ sở khoa học, Ủy ban sẽ trình Chính phủ và Quốc hội xem xét.

Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2009, tỉnh Tây Ninh có khoảng 1.680 người Tà Mun cư trú, trung chủ yếu ở các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu và Thị xã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN