CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ từ ngày 5/8

Thứ Hai, ngày 13/07/2020 11:02 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Theo quy định mới nhất của Bộ Công an, Cảnh sát Giao thông cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ.

Sự kiện: An toàn giao thông

Ngày 19/6/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy định tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT).

Thông tư 65 có hiệu lực từ 5/8/2020.

Khoản 2 Điều 6 Thông tư này quy định về tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ từ ngày 5/8 - 1

CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ từ ngày 5/8.

Theo đó, từ ngày 5/8, Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính thuộc huyện.

Bao gồm:

Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ trọng điểm, đoạn quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng mà đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp các tuyến đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

So sánh với quy định hiện hành điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BCA, khi tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, Công an cấp huyện phải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Đây là điểm mới của Thông tư 65, mở rộng tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an huyện.

Nguồn: https://danviet.vn/csgt-cap-huyen-duoc-tuan-tra-xu-phat-tren-quoc-lo-tu-ngay-5-8-202007121052521...

CSGT có thể được trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên từ ngày 5-8

Theo Thông tư 65/2020, CSGT được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn...

Chia sẻ
Theo Hạ Anh (Dân Việt)
sự kiện An toàn giao thông
Báo lỗi nội dung