Công bố quyết định kiểm tra về công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ

Sự kiện: Thời sự

Chiều 21/9, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị - chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra - công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Công bố quyết định kiểm tra về công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ - 1

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, ông Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã sớm triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Theo đó, từ năm 2019-2023, Bộ Nội vụ đã tham mưu, ban hành 154 văn bản pháp luật quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và hơn 10 Nghị định quy định chi tiết về công tác cán bộ.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới, như: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Công bố quyết định kiểm tra về công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ - 2

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết trong phạm vi Bộ Nội vụ. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý, quá trình kiểm tra bám sát chức năng, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức, cán bộ, công vụ, công chức; phân biệt rõ trách nhiệm đối với công tác cán bộ trong phạm vi cả nước và nội bộ Bộ Nội vụ theo thẩm quyền chức năng; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra…

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Nội vụ đề xuất loạt quy định mới về biên chế công chức

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Luân Dũng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN