Có thành tích xuất sắc sẽ được tăng lương sớm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Tại quy định hiện hành, đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa được xếp bậc lương cuối cùng của bảng lương thì sau 5 năm giữ bậc lương của chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương; đối với chức danh khác, sau 2-3 năm giữ bậc lương trong ngạch sẽ được nâng lên một bậc.

Có thành tích xuất sắc sẽ được tăng lương sớm - 1

Đạt thành tích xuất sắc, cán bộ công chức sẽ được xét tăng lương trước thời hạn

Ngoài ra, Nghị định lần này cũng quy định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị. Trong khi quy định hiện tại, tỷ lệ này chỉ được tăng lên thành không quá 5%.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng bổ sung bảng nâng lương đối với sỹ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. Cụ thể cấp Đại tướng, được hưởng hệ số lương 11; cấp Thượng tướng là 10,4; cấp Trung tướng là 9,8; cấp Thiếu tướng là 9,2.

Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/4/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung