Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Sáng 25/6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai các nội dung về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và một số nội dung về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị cũng đã phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HNM.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HNM.

Theo Chương trình được thông qua tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ xem xét, thảo luận về Tờ trình, báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Hội nghị cũng xem xét một số báo cáo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chỉ rõ những nội dung quan trọng được họp bàn tại hội nghị, lưu ý những trọng tâm thảo luận từng nội dung.

Bà Tuyến nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

“Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội sẽ xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Phong ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN