Bị xóa thường trú, có được làm CCCD tại nơi tạm trú?

Sự kiện: Thời sự

Khi bị xóa thường trú thì quyền và lợi ích của cá nhân cũng bị ảnh hưởng, trong đó có việc cấp giấy tờ tùy thân như CCCD.

Do gia cảnh khó khăn nên tôi đã bán nhà đi. Sau khi bán nhà chuyển đến nơi khác thuê trọ, gia đình tôi không được chủ nhà mới chấp nhận cho giữ đăng ký thường trú tại đó nên đã bị xoá thường trú. Việc xóa thường trú của gia đình tôi như trên có đúng quy định của pháp luật hay không? Con tôi sắp đến tuổi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) thì có được cấp CCCD tại nơi tạm trú hay không?

Bạn đọc Minh Tâm (quận 4, TP.HCM), hỏi

Bị xóa thường trú thì không làm được CCCD tại nơi tạm trú. Ảnh: NH

Bị xóa thường trú thì không làm được CCCD tại nơi tạm trú. Ảnh: NH

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Luật cư trú 2020, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan có thẩm quyền cập nhật thông tin cá nhân của người đăng ký trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như thực tế chúng ta đã thấy, đăng ký thường trú có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý cư trú. Không những đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân mà còn góp phần phục vụ các nhiệm vụ quản lý của nhà nước.

Theo điểm g khoản 1, Điều 24, Luật Cư trú 2020, công dân sẽ bị xóa thường trú trong trường hợp người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp sau thì không bị xóa thường trú: Người đó được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Như vậy, bạn đã bán nhà và chuyển đi nơi khác ở mà không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú thì bị xóa thường trú là đúng quy định.

Khi bị xóa thường trú thì quyền và lợi ích của cá nhân cũng bị ảnh hưởng, trong đó có việc cấp giấy tờ tùy thân như CCCD.

Theo Luật CCCD, thẻ CCCD là loại giấy tờ tùy thân trên đó ghi nhận thông tin nơi thường trú của người dân ở trên mặt thẻ.

Do đó, để được cấp thẻ CCCD, bạn cần phải có nơi đăng ký thường trú. Trường hợp đã bị xóa, bạn cần phải nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) trở lại để có thể thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Các cách để được đăng ký thường trú trở lại: Bạn đang thuê nhà trọ để ở thì vẫn có thể đăng ký thường trú. Theo khoản 3, Điều 20, Luật Cư trú 2020, bạn có thể được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Sau khi được đăng ký thường trú trở lại, gia đình bạn có thể gửi đơn đề nghị cấp lại CCCD tại một trong các địa chỉ: Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi thường trú; Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi tạm trú; Website Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (theo quy định tại Điều 10 và Điều 13, Thông tư 59/2021/TT-BCA).

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội đề xuất diện tích tối thiểu được đăng ký thường trú: Làm khó người dân?

Hà Nội đề xuất người đi thuê, mượn, ở nhờ muốn đăng ký thường trú tại 12 quận phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2; khu vực ngoại thành là 8 m2 (17 huyện và thị xã Sơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuyên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN