5 lưu ý khi nhận trợ cấp thất nghiệp

Trong khoảng thời gian thất nghiệp khi có yêu cầu sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động cần biết điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp; hồ sơ nộp, mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Người lao động (NLĐ) có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, trong khoảng thời gian thất nghiệp khi có yêu cầu sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, để được nhận trợ cấp thất nghiệp, NLĐ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định NLĐ nhận trợ cấp thất nghiệp phải đáp ứng đủ bốn điều kiện sau đây:

Thứ nhất, NLĐ khi chấm dứt hợp đồng (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt trái pháp luật hoặc nghỉ hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

Thứ hai, NLĐ có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, chưa tìm được việc làm.

Thứ tư, NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

5 lưu ý khi nhận trợ cấp thất nghiệp - 1

Người lao động đến nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM. Ảnh: MINH THUẬN

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 16 Nghị định 28/2015 (sửa đổi bởi Nghị định 61/2020) quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

- Bản chính hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau để xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;…

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Trình tự nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 17 Nghị định 28/2015 quy định về thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp như ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định trợ cấp thất nghiệp;

Như vậy, thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ là 20 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Mức hưởng tối đa không quá năm lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa của NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là: 1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

Đối với NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mức tối đa được hưởng không quá năm lần mức lương tối thiểu vùng.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 50 Luật Việc làm quy định về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp.

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tục mới để người lao động là F0 được trợ cấp

Những trường hợp đã giải quyết chế độ ốm đau trong giai đoạn giãn cách xã hội thì không đặt vấn đề cấp lại giấy chứng nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hiền ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung