Tin liên quan

Chiếc ghế oan nghiệt

Chiếc ghế oan nghiệt Cả hai xa quê vào thành phố làm việc, lại là họ hàng với nhau. Vậy mà, chỉ vì chiếc ghế bị ném trúng vào chiều... 02/07/2022 | 09:36