Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đầu tháng 11/2012, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các bên liên quan trong quá trình xây dựng công trình (CT) cần tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng CT xây dựng; bám sát các quy định, quy trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tiến hành thanh tra công trình Trường mầm non Trúc Đào do Q. Hải Châu làm chủ đầu tư, qua đó cho thấy vẫn còn một số thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng và dự án đầu tư xây dựng CT này. Kết luận thanh tra nêu rõ: không thực hiện việc mua bảo hiểm CT xây dựng theo quy định; không kiểm tra đầy đủ sự phù hợp về chất lượng của vật tư, vật liệu, cấu kiện... trước khi đưa vào sử dụng tại CT; không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng; tổ chức nghiệm thu công việc, giai đoạn chưa đúng quy định (trong các biên bản nghiệm thu không ghi các căn cứ để nghiệm thu)... Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ thiết kế khi chưa có nhiệm vụ thiết kế được duyệt; phát hành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công khi chưa có hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất; chỉ định nhà sản xuất của một số vật tư, vật liệu trong hồ sơ thiết kế dự toán; không lập bảo trì CT xây dựng theo quy định; trong hồ sơ dự toán không có họ tên và chữ ký của người lập dự toán và không ghi ngày, tháng, năm lập; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp...

Ngoài ra, tại CT này đã lập và ghi nhật ký thi công không đúng quy định; không thực hiện thí nghiệm đối với một số vật liệu, vật tư xây dựng theo quy định; lập bản vẽ hoàn công chưa đúng quy định; một số phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định; sử dụng chủng loại vật liệu xi-măng, sắt thép không đúng với dự toán được duyệt; bố trí cán bộ chỉ huy trưởng công trường không đúng với hồ sơ dự thầu và chưa đủ năng lực kinh nghiệm... Đáng lưu ý hơn, việc lập hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chưa đúng thời gian quy định; công tác kiểm tra thanh quyết toán CT còn thiếu sót. Cụ thể, kiểm tra kết quả kiểm tra hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán đã được phê duyệt và thực tế thi công tại hiện trường, phát hiện chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công vượt giá trị thi công thực tế là 55.068.000 đồng.

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình - 1

Thi công xây dựng một công trình tại TP Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

Trên đây chỉ là một CT điển hình có nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này, Sở Xây dựng TPĐN đặc biệt lưu ý các nội dung quan trọng như: công tác lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán: tuân thủ tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt, đảm bảo sự đấu nối đồng bộ giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; đề xuất ứng dụng các giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm kinh phí, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; ưu tiên sử dụng những loại kết cấu áp dụng công nghệ mới (bê-tông ứng lực trước...), kết cấu lắp ghép (như bó vỉa, mương, cống thoát nước...); đảm bảo sự phù hợp giữa khối lượng dự toán và hồ sơ thiết kế; đơn giá định mức công việc so với biện pháp thi công; đơn giá vật liệu so với thiết kế và yêu cầu sử dụng để tránh gây lãng phí, thất thoát trong việc thực hiện dự án. Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: tuân thủ các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu, hạn chế các trường hợp chỉ định thầu, chỉ lựa chọn những nhà thầu có đầy đủ điều kiện năng lực và tài chính; nghiêm cấm việc tổ chức đấu thầu hình thức, hợp thức hóa kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu.

Đối với công tác quản lý chất lượng thi công: các đơn vị điều hành dự án chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các dự án được giao đảm bảo chất lượng, yêu cầu tiến độ; lựa chọn, bố trí cán bộ đảm bảo năng lực, kinh nghiệm, đạo đức để tham gia công tác giám sát, triển khai thi công và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình trong giám sát, thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán CT; cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt trên CT; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng thi công...; đặc biệt là kiên quyết xử lý, yêu cầu tháo dỡ nếu thi công không đảm bảo chất lượng, buộc đơn vị thi công tự khắc phục, không sử dụng ngân sách dưới mọi hình thức để khắc phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Nam (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN