Yêu người yêu người ta

Yêu người yêu người ta Yêu người yêu người ta nhưng cuộc đời rồi sẽ có bao lần được thiết tha vì một người đến vậy?