Concept & Stylist: Đỗ Long; Photographer: Lê Thiện Viễn; Make up: D.Y Hair:Daniel Wong; Model:Hoàng Thùy-Trung Cương-Hữu Long; Costume: Đỗ Mạnh Cường, Minh Tú, Mizada, D.U.Y; Accessorize: ICE Nguồn: GF Magazine

sự kiện Váy