Xử lý các mặt hàng "té nước theo giá xăng"

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá, đối với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá xăng dầu.

Ngay sau khi giá xăng chính thức được điều chỉnh tăng, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn.

Trong đó, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa, gas, cước vận tải… và kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có biện pháp thích hợp để bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

Xử lý các mặt hàng "té nước theo giá xăng" - 1

Thực hiện giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá những mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá. Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký tăng giá không do tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá xăng dầu, tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá; sản phẩm, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và không vượt dự toán đã được giao.

Cũng theo công văn này, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trước hết là đối với những mặt hàng thiết yếu như cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh, gas…

Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá đối với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá xăng dầu, hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu và các trường hợp vi phạm quy định hiện hành về quản lý giá, quản lý thị trường khác theo quy định. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN