Từ hôm nay (15/5): Giá điện có thể sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần

Sự kiện: Giá điện tăng cao

Từ hôm nay (15/5), giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần thay vì tối thiểu 6 tháng một lần như trước đây.

Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 15/5/2024.

Về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân hằng năm, Quyết định 05/2024/QĐ-TTg nêu rõ, trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Từ hôm nay 15/5, giá điện có thể sẽ được điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần.

Từ hôm nay 15/5, giá điện có thể sẽ được điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà máy điện khí muốn được cam kết huy động sản lượng dài hạn nhưng điều này có thể gây rủi ro tài chính, tạo áp lực lên giá điện, theo EVN.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Chinh ([Tên nguồn])
Giá điện tăng cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN