Thêm yêu cầu mới cho cá tra xuất khẩu

Cá tra, basa philê đông lạnh xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ và một số nước liên minh hải quan phải đảm bảo thêm 2 yêu cầu về tỷ lệ mạ băng và hóa chất, phụ gia và hàm lượng nước.

Cá tra, basa philê đông lạnh xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ và một số nước liên minh hải quan (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và Ucraina) ngoài việc đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm còn phải đảm bảo thêm 2 yêu cầu về tỷ lệ mạ băng và hóa chất, phụ gia và hàm lượng nước.

Đây là những quy định trong dự thảo Quyết định quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu đang được Cục Chế biến xuất khẩu nông lâm thủy sản và nghề muối (NAFIQAD) lấy ý kiến của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

Thêm yêu cầu mới cho cá tra xuất khẩu - 1

Theo dự thảo mới tỷ lệ nước mạ băng so với khối lượng tịnh của sản phẩm dạng philê đông lạnh xuất khẩu phải tuân thủ đúng quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu nhưng không vượt quá 20% và được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm xuất khẩu có sử dụng các hoá chất, phụ gia có khả năng giữ nước phải thực hiện ghi nhãn về hoá chất, phụ gia sử dụng gồm tên, hàm lượng và hàm lượng nước trên sản phẩm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuận Hải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN