Nửa năm, hải quan thu 96.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số thu thuế nộp ngân sách nhà nước trong tháng 6 đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 96.000 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, tiền thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường là 32.640 tỷ đồng. Thuế GTGT thu được 63.220 tỷ đồng. Các khoản thu khác đạt 140 tỷ đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuyên (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN