Nguồn: http://danviet.vn/ngoai-g63-amg-12-ty-son-tung-mtp-con-co-sieu-xe-khung-nao-5020211151055522.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh