Muốn gia hạn thuế, DN phải có văn bản đề nghị

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm tiền thuê, sử dụng đất phải có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan thuế trực tiếp để được thụ hưởng chính sách.

Theo hướng dẫn của Thông tư 16/2013/TT-BTC đăng trên website của Bộ Tài chính, các văn bản đề nghị này có mẫu sẵn (ban hành kèm thông tư). Doanh nghiệp chỉ cần điền theo mẫu rồi gửi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được thụ hưởng chính sách gia hạn thuế TNDN, GTGT trong năm 2013 cũng như giảm tiền thuê, sử dụng đất năm 2013, 2014.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế phát sinh phải nộp quí 1 và 3 tháng đối với số thuế phát sinh phải nộp quí 2 và quí 3-2013; doanh nghiệp được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3-2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) thì đăng ký theo mẫu số 1, số 2 ban hành kèm phụ lục với các chi tiết như tên người nộp thuế hoặc đại lý thuế (nếu có) kèm mã số thuế, số tiền được gia hạn, trường hợp được gia hạn và cam kết khai báo đúng.

Muốn gia hạn thuế, DN phải có văn bản đề nghị - 1

Doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách thuế cần có văn bản đề nghị. Ảnh minh họa: Minh Tâm

Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn thuế GTGT đã nộp tờ khai thuế tháng 1, 2, 3-2013 nhưng chưa lập đề nghị thì bổ sung cho cơ quan thuế. Còn nếu đã kê khai và nộp thuế thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh. Sau khi kê khai điều chỉnh nếu có số thuế nộp thừa được bù trừ vào số thuế phải nộp của hoạt động khác hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt chậm nộp thuế.

Trong khi đó, các cá nhân và tổ chức thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất vốn trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31-12-2010, sử dụng đất đúng mục đích, trong năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010 thì có giấy đề nghị gửi đến chi cục thuế địa phương (đối với tổ chức) và cục thuế tỉnh, thành phố (đối với cá nhân) theo mẫu phụ lục 3 và 4 ban hành kèm thông tư.

Các nội dung cần được khai báo là tên cá nhân hoặc người đứng tên trong sổ thuê đất (đối với tổ chức); số CMND, nơi cấp, năm cấp; địa chỉ thửa đất, giấy chứng nhận, diện tích, hợp đồng thuế, số tiền phải nộp năm 2010, năm 2013 và 2014 cũng như số tiền đề nghị giảm… Hồ sơ sẽ được kiểm tra và phê duyệt.

Ngoài việc hướng dẫn đăng ký để được thụ hưởng chính sách gia hạn, giảm thuế, thông tư 16 của Bộ Tài chính cũng quy định chi tiết đối tượng được hưởng chính sách, cách xác định tiêu chí về lao động, về doanh thu cũng như thời hạn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi gia hạn hoặc giảm.

Thông tư kể trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25-3 tới. 

Chia sẻ
Theo Minh Tâm (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)
Báo lỗi nội dung