Mặt hàng nào không thể sản xuất nhân tạo?

Sự kiện: Quiz

Tưởng dễ mà hóa ra khó đến không ngờ.

1

Trầm hương có thể sản xuất nhân tạo.

Mặt hàng nào không nên mua dịp giảm giá?

Người tiêu dùng thông minh sẽ biết rõ nên tiêu tiền vào đâu.


 

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung