Mặt hàng nào bị cấm vận chuyển vào Việt Nam?

Sự kiện: Quiz

Câu số 4 đảm bảo ai cũng đoán sai.

1

Vũ khí, đạn dược bị cấm vận chuyển vào Việt Nam.

Đây là sản phẩm thành công hay thất bại của các thương hiệu lớn?

Tưởng dễ nhưng số người trả lời đúng 7/7 câu chỉ đếm trên đầu ngón tay.


 

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung