Kêu gọi bỏ tục đốt vàng mã, làng nghề vàng mã vẫn hối hả ngày đêm

Tuy nhiên, số lãi không phải lúc nào cũng cao, bởi lẽ một sản phẩm hàng mã hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại do một hộ khác đảm nhiệm chứ một hộ ít khi làm hoàn thiện từ đầu đến cuối. Ví dụ như gia đình này chỉ làm phần khung thô của ngựa mã trên rồi lại đem giao cho cơ sở khác để tiếp tục hoàn chỉnh.

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đề xuất cấm đốt vàng mã

Xem thêm
Báo lỗi nội dung