Infographic: Cười - khóc 3 phương án biểu giá điện mới

Sự kiện: Giá điện 2019

3 phương án biểu giá điện mới được xây dựng trên cơ sở doanh thu của bên bán điện không thay đổi, mỗi phương án đem đến lợi và thiệt tùy từng đối tượng sử dụng.

Infographic: Cười - khóc 3 phương án biểu giá điện mới - 1

Chia sẻ
Theo Lê Trung Đức (danviet.vn)
Giá điện 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung