DN cho nhau vay không phải chịu thuế

Tại Công văn 1551/TTg-KTTH, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến về hoạt động cho vay của các doanh nghiệp như sau:

“Các hoạt động tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại (bao gồm: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ luật Dân sự) hoặc hoạt động mang tính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật không cấm thì thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng”.

Như vậy, theo tinh thần công văn trên, các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng vẫn có thể cho doanh nghiệp khác vay tiền và khoản lãi thu được từ hoạt động cho vay này sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng 10% như hiện nay.

Thời gian qua, có nhiều quan điểm về việc doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng thì có được cho doanh nghiệp khác vay tiền hay không. Tháng 2-2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có công văn nêu ý kiến: “Chỉ hoạt động dịch vụ tín dụng theo Luật Các tổ chức tín dụng thì mới thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Không khuyến khích các tổ chức kinh tế không có chức năng tín dụng thực hiện hoạt động tín dụng, nếu có thì chịu thuế giá trị gia tăng”. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cho vay vốn nhàn rỗi và phải chịu thuế giá trị gia tăng khi thu lãi vay. Nhiều doanh nghiệp đã gặp vướng mắc khi bị tính thuế. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như (Báo pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN