Chỉ nhìn một nửa hình, bạn biết đây là sản phẩm công nghệ của hãng nào không?

Sự kiện: Quiz

Riêng câu số 3 không cần suy nghĩ cũng đoán được ngay.

1

Đây là chiếc điện thoại của hãng:

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung