Nguồn: http://danviet.vn/cay-tung-tuyet-than-uon-loang-ngoang-khach-tra-tien-ty-ma-chu-nhat-dinh-khong-...

Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh