Bộ Công Thương sẽ điều hành giá xăng dầu

Việc điều hành giá xăng dầu sẽ được chuyển về cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính và sự đồng ý của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu vào ngày 5-5 mới đây.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo phương án được đa số thành viên Chính phủ đồng ý là giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu được tính theo bình quân của 15 ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu.

Về Quỹ bình ổn xăng dầu, việc trích lập quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục nhằm tạo nguồn lực dể bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được chỉnh sửa lại cho phù hợp với khả năng chấp nhận của nền kinh tế nước ta hiện nay, gồm 3 mức: Từ 2% trở xuống, từ trên 2% đến 7%, từ trên 7%.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng chấp thuận điều chỉnh cơ quan chủ trì điều hành giá bản lẻ xăng dầu là Bộ Công Thương. Cơ quan nắm giữ nhiệm vụ này trước đây là Bộ Tài chính.

Ngoài ra, về phương án thành lập và bổ sung dự thảo Nghị định các quy định về Quỹ khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bổ sung đảm bảo tính khả thi.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì cùng bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo và báo cáo Chính phủ trước ngày 16-5 để xem xét, ký ban hành.

Trước đó, từ cuối năm 2012, Bộ Công Thương đã rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về việc kinh doanh xăng dầu để làm cơ sở kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nhung (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN