Bộ Giao thông sẽ giảm học thực hành trong đào tạo lái xe ô tô

Bộ Giao thông sẽ giảm học thực hành trong đào tạo lái xe ô tô

Dự kiến, trong năm nay, Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành thông tư sửa đổi quy định liên quan tới thời gian học lái xe ô tô. Trong đó, quy định mới dự kiến cho phép các trường và học viên được học phần lý thuyết theo hình thức trực tuyến, đồng thời giảm mạnh số giờ học thực hành.

Ô tô

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN