Nguồn: http://danviet.vn/my-nu-the-hinh-trong-co-bap-nhung-co-so-do-3-vong-chuan-hon-nguoi-mau-50202126...

Theo Q.H (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Muôn màu thể thao