Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-bao-thy-thuong-nong-hang-ty-dong-de-dap-tin-dao-keo-50202127101342542...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Phẫu thuật thẩm mỹ: Con dao hai lưỡi