Đã có báo cáo về BOT Cai Lậy

Đã có báo cáo về BOT Cai Lậy Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông Vận tải, cho biết đã nhận được báo cáo...